top01
licytacje


Mieszkanie 45,72m2 Opole przy Placu Św. Sebastiana 6

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1O/00117267/7
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  14-06-2018r. o godz. 13:30 w   Sądzie Rejonowym w Opolu,ul. Ozimska 60 A, w sali nr 117,     odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  nr 1 o powierzchni użytkowej 45,72m2, zlokalizowanego na parterze w budynku mieszkalnym położonym
w Opolu przy Placu Św. Sebastiana 6. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 6,31m2 oraz udział w wysokości 975/10000 w nieruchomości wspólnej.  Grunt stanowi działka ewidencyjna nr 26/5, arkusz mapy 44, obręb 0103 Opole - nr KW działki gruntu to: OP1O/00093560/6.
 Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.W lokalu znajduje się zabudowana kuchnia obejmująca meble kuchenne wykonane na wymiar wraz ze sprzętem AGD i w związku z powyższym w wycenie uwzględniono wartość lokalu wraz z wyposażeniem.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Adrian Dorobek i dla nieruchomości lokalowej
Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1O/00117267/7.
Suma oszacowania wynosi 193 400,00zł, a cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     145 050,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 340,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub przelana  na konto  komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu:
53 10203668 0000 5302 0093 0263  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Jako tytuł wpłaty należy  wpisać :  rękojmia KM 102/16.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 04-06-2018r. w godz. 12:00 do 12:30 można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

 Asesor Komorniczy
Komornik Sądowy
Anna Fuczek
 Bolesław Nowak

Brak aktualności

Copyright © Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak