Ostrzeżenie!

Komornik Sądowy Bolesław Nowak informuje, że e-maile otrzymywane z adrsu egzekucja@kom.pl, nie są wysyłane przez tutejszą kancelarię!
W przypadku otrzymania z adresu egzekucja@kom.pl, lub innego niż opole2@komornik.pl, e-maila o treści zawiadamiającej o otrzymaniu nakazu i ewentualnego zajęcia konta bankowego przez naszą kancelarię, należy zawiadomić odpowiednie organy ścigania.
 
Z poważaniem
Komornik Sądowy Bolesław Nowak
Kancelaria Komornicza w Opolu

Informacje

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu

Bolesław Nowak

Kancelaria Komornicza w Opolu

ul. Gen. Józefa Zajączka 18/2 I piętro
45-050 OPOLE
opole2@komornik.pl
tel. 077 453 76 21

Nr konta: PKO BP S.A. I/Opole
53 1020 3668 0000 5302 0093 0263

Godziny urzędowania:
poniedziałek
8.00-16.00
wtorek
9.00-16.00
- przyjęcia interesantów
środa
8.00-16.00
czwartek
8.00-16.00
piątek
8.00-15.00

Kancelaria korzysta z najnowszych systemów teleinformatycznych. Dzięki nim szybko uzyskujemy informację o dłużniku i jego majątku.

CEPIK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
Ewidencja pozwala na ustalenie pojazdów posiadanych przez dłużnika, z których można prowadzić egzekucję.

OGNIVO

Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową. Wierzyciel może skorzystać z tego systemu do ustalenia posiadanych przez dłużnika rachunków bankowych składając stosowny wniosek ze wskazaniem banków, które mają być sprawdzone.

@ZUS

Elektroniczne zpytanie do ZUS w celu ustalenia płatników składek.

Baza PESEL

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.
Właściwość terytorialna

Zgodnie z art. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego czyli w tym przypadku Sądu Rejonowego w Opolu.

Możliwość wyboru

Wierzyciel zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.97.133.882) ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Właściwość terytorialna dla Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesława Nowaka dla spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio obejmuje:

 • Miasto Opole

 • Gminy:

  • Chrząstowice
  • Dąbrowa Niemodlińska
  • Dobrzeń Wielki
  • Komprachcice
  • Łubniany
  • Niemodlin
  • Ozimek
  • Prószków
  • Tarnów Opolski
  • Tułowice
Licytacje

Aktualnie prowadzone licytacje nieruchomości:

Termin
Zdjęcie
Przedmiot licytacji

Aktualnie prowadzone licytacje ruchomości:

Termin
Zdjęcie
Przedmiot licytacji
Obecnie nie ma ogłoszonych licytacji
Wnioski do pobrania

Wierzyciel składa wniosek o wszczęcie egzekucji załączając do niego tytuł wykonawczy w oryginale. We wniosku wierzyciel wskazuje świadczenie, którego spełnienia się domaga oraz sposób egzekucji.
W jednym wniosku można wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu wierzycielowi.
Oświadczenia i wnioski w postępowaniu egzekucyjnym składane są co do zasady na piśmie bądź ustnie do protokołu.

Poniżej wzory wniosków do pobrania w formacie WORDa lub w PDF.

Kontakt